Byggbeslut i Kyrkheden, Ekshärad!

måndag, juni 26, 2017 - 12:00

I februari kunde vi stolt meddela att beslut om byggnation av fibernät är fattat för Kyrkheden, Ekshärad.