Fiber i Hagfors Kommun

onsdag, september 2, 2015 - 12:00

Fibergruppen tackar för Ert förtroende !

Fibergruppen kommer hjälpa Näs – Hara Västra Tönnet Fiberförening i Hagfors kommun att bygga fiber till föreningens medlemmar..

 

Fibergruppen vill även tacka Uddeholms fiberförening i Hagfors kommun där vi nu arbetar för fullt med schakt och installationer.

 

Fibergruppen tackar även Geijersholm i Hagfors kommun..