Kommuner och byalag i Örebro Län

onsdag, september 2, 2015 - 12:00

Fibergruppen vill rikta ett Stort Tack till alla kommuner och byalag i Örebro Län för ett mycket bra samarbete och många bra fiberbyggnationer tillsammans  ! !